logo crc auto

Hệ thống phanh

Bộ phận đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành và sự an toàn của xe là Hệ thống phanh trên ô tô.

Bắt đầu từ năm 1971 với vai trò là nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Brakleen® , với các bình xịt làm sạch phanh ban đầu, CRC nhận được danh hiệu là ” Chuyên gia về phanh”.

Brakleen® là sản phẩm đầu tiên thuộc thể loại này, Và trong 40 năm, hàng ngàn kỹ thuật viên và khách hàng tự tin dựa vào các sản phẩm Brakleen® và CRC để bảo dưỡng hệ thống phanh nhanh chóng và hiệu quả ….

Đánh giá sản phẩm
Rewiew