logo crc auto

Hệ thống điện

Hệ thống điện can thiệp vào rất nhiều thiết bị trên một chiếc xe ô tô.

CRC Industries đã làm việc trực tiếp với các nhà phân phối điện trong hơn 50 năm để tìm ra các giải pháp hóa học MRO cho thị trường Điện. Thông qua dịch vụ chất lượng, các công thức sáng tạo và chuyên môn hàng đầu, CRC đã được các nhà cung cấp hóa chất tin tưởng tìm đến, khi họ muốn có những sản phẩm tốt nhất! …

Đánh giá sản phẩm
Rewiew